Великий день народу відзначає дружній Казахстан

Науриз, як священне і головне свято мусульман, відзначається протягом більш ніж п’яти тисяч років і знаменує собою початок всього — початок життя, нового року і поклоніння природі! В Азії це свято відзначається 22 березня в день весняного рівнодення, коли небесні світила — сузір’я і зірки після річного круговороту приходять на точки свого первісного перебування, тим самим починають новий шлях.

Науриз у казахського народу називають «Улистин Ули куни» («Великий день народу»), що в художньому сенсі означає відродження природи, пробудження її від сну і супроводжується багатьма звичаями і традиціями, які дотримуються казахами. У цей день прийнято називати дітей іменами, похідними від слова «Науриз», наприклад: хлопчиків — Науризбай, а дівчаток — Науризгуль.

Університет аль-Фарабі (Казахстан)

Характерною рисою казахського народу завжди була гостинність. Гостей радо зустрічали, накривали стіл, влаштовували дастархан. Дастархан займав особливе місце в прийомі гостей. Прихід гостей завжди був святом в будинку. У це свято, як правило, на дастарханом можна побачити достаток різних солодощів і прянощів: різновиди Баурсак, чак-чак, коржі, а найголовнішим частуванням на святковому столі вважається «Науриз шкірі». Величезний казан для «Науриз шкірі», де вариться весняний суп з семи компонентів (вода, м’ясо, сіль, злаки і айран), символізує єдність народу, згуртованість і дружелюбність казахського народу.

З давніх-давен, свято Науриз завжди супроводжувалось масовими веселощами, молодь збиралася у гойдалок — алтибакан, де були чутні гучні і веселі голоси молодих хлопців, які співають, танцюють і грають в різні національні ігри, як киз-куу, кокпар і ак-суек. Також організовували захоплюючі айтиса, де акини змагалися, показуючи свою майстерність в красномовності і дотепності.

Свято Науриз також активно відзначається в стінах нашого університету — Казахського національного університету імені аль-Фарабі. Щорічно всі кафедри університету піднімають красиві і святкові юрти, багато накривають столи з національними казахськими стравами, що додають священному святу особливого колориту. Протягом усього свята організовуються національні ігри та змагання студентів, які також є запорукою єдності та згуртованості молоді КазНУ імені аль-Фарабі.

За інформацією Державної служби статистики, на сьогоднішній день в Україні проживає близько 60 920 громадян Казахстану. Крім того, за неофіційними джерелами, етнічних казахів, які проживають в Україні, налічується близько 40 тисяч осіб. Казахи, які проживають в Україні, дуже люблять і цінують свою історичну батьківщину і всіма силами намагаються створити ту атмосферу національного святкування священного Науриза — приходу весни, нового життя і нових початків, що відтворюють картину свята на батьківщині. Приємно те, що український народ підтримує етнічні традиції братнього казахського народу.

Широке святкування великого весняного свята «Науриз» зближує народи світу, підтримує політично-економічні зв’язки держав, які ведуть до подальшого зміцнення літературно-культурного співробітництво між Казахстаном і Україною.

Науриз — свято єдності всіх людей на Землі і природи, свято злагоди, дружби народів, гармонії, добра і світла!

Гульнара Шаріпова,

кандидат філологічних наук, доцент Казахського національного університету імені аль-Фарабі, м.Алмати, Казахстан, спеціально для видання Суспільний кореспондент

Наурыз, как священный и главный праздник мусульман, празднуется на протяжении более пяти тысяч лет и знаменует собой начало всего – начало жизни, нового года и поклонение природе! В Азии этот праздник отмечается 22 марта в день весеннего равноденствия, когда небесные светила – созвездия и звезды после годичного круговорота приходят на точки своего первоначального пребывания, тем самым начинают новый путь.

Наурыз у казахского народа называют «Улыстын улы куни» («Великий день народа»), что в художественном смысле означает возрождение природы, пробуждение ее от сна и сопровождается многими обычаями и традициями, придерживаемыми казахами. В этот день принято называть детей именами, производными от слова «Наурыз», например: мальчиков – Наурызбай, а девочек – Наурызгуль.

Характерной чертой казахского народа всегда было гостеприимство. Гостей радушно встречали, накрывали стол, устраивали дастархан. Дастархан занимал особое место в приеме гостей. Приход гостей всегда был праздником в доме. В этот праздник, как правило, на дастархане можно увидеть изобилие разных сладостей и пряностей: разновидности баурсаков, чак-чак, лепешки, а самым главным угощением на праздничном столе считается «Наурыз коже». Огромный котел для «Наурыз коже», где варится весенний суп из семи компонентов (вода, мясо, соль, злаки и айран), символизирует единство народа, сплоченность и дружелюбность казахского народа.

Издавна, праздник Наурыз всегда сопровождался массовым весельем, молодежь собиралась у качелей – алтыбакан, где были слышны громкие и веселые голоса молодых ребят, поющих, танцующих и играющих в разные национальные игры, как кыз-куу, кокпар и ак-суек. Также организовывали захватывающие айтысы, где акыны состязались, показывая свое мастерство в красноречивости и остроумии.

Праздник Наурыз также активно празднуется в стенах нашего университета – Казахского национального университета имени аль-Фараби. Ежегодно все кафедры университета поднимают красивые и праздничные юрты, богато накрывают столы с национальными казахскими блюдами, придающими священному празднику особый колорит. На протяжении всего праздника организуются национальные игры и соревнования студентов, которые также являются залогом единства и сплоченности молодежи КазНУ имени аль-Фараби.

По информации Государственной службы статистики, на сегодняшний день в Украине проживает порядка 60 920 граждан Казахстана. Кроме того, по неофициальным источникам, этнических казахов, проживающих в Украине, насчитывается около 40 тысяч человек. Казахи, проживающие в Украине, очень любят и ценят свою историческую родину и всеми силами стараются создать ту атмосферу национального празднования священного Наурыза – прихода весны, новой жизни и новых начал, которая воссоздает картину

праздника на родине. Ценно то, что украинский народ поддерживает этнические традиции братского казахского народа.

Широкое празднование великого весеннего праздника «Наурыз» сближает народы мира, поддерживает политически-экономические связи государств, которые ведут к дальнейшему укреплению литературно-культурного сотрудничество между Казахстаном и Украиной.

Наурыз — праздник единства всех людей на Земле и природы, праздник согласия, дружбы народов, гармонии, добра и света!

Гульнара Шарипова, 

кандидат филологических наук, доцент Казахского национального университета имени аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан, специально для издания sknews.net

Ще цікаві повідомлення

Не бажаєте прокоментувати?