Податковий календар на квітень 2018 року

Для своєчасного подання звітності до органів Державної фіскальної служби України та сплати податків і зборів до бюджету Чернігівська ОДПІ нагадує платникам про терміни звітування і сплати податків, зборів (платежів) у квітні 2018 року:

Останній день подання звітності:

10 квітня 2018 року: звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за березень 2018 р.; звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за березень 2018 р.; звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за березень 2018 р.; звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за березень 2018 р.; звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за березень 2018 р.; декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію;

16 квітня 2018 року: звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за березень 2018 р.; довідки про використані розрахункові книжки за березень 2018 р.;

20 квітня 2018 року: податкової декларації з податку на додану вартість за березень 2018 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю; податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за березень 2018 р. у разі неподання податкової декларації на 2018 рік; податкової декларації з акцизного податку за березень 2018 р.; податкової декларації з рентної плати за березень 2018 р. з розрахунком: рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини; рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України; рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами; рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України; звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за березень 2018 р.;

25 квітня 2018 року: декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію.

Останній день сплати податку, збору (платежу):

19 квітня 2018 року: єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями, у т. ч. тими, які обрали спрощену систему оподаткування, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та членами фермерських господарств за I квартал 2018 р.; авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб за I квартал 2018 р. фізичними особами – підприємцями, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування;

20 квітня 2018 року: авансового внеску з єдиного податку на квітень 2018 року платниками єдиного податку 1 та 2 груп; єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за березень 2018 р., крім гірничих підприємств;

27 квітня 2018 року: плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за березень 2018 р.; податку на додану вартість за березень 2018 р.; рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за березень 2018 р.; рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за березень 2018 р.; рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за березень 2018 р.; рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за березень 2018 р.; авансового внеску з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними особами за I квартал 2018 р.; авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за I квартал 2018 р.; єдиного податку платниками четвертої групи за І квартал 2018 р.; податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за березень 2018 р.; військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за березень 2018 р.; акцизного податку за березень 2018 року (доплати у разі потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованого з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку).

Підготувала Любов Ковальова

Навігація записів

Ще цікаві повідомлення

Не бажаєте прокоментувати?