Компенсація за не отримане майно військовиком

На сьогоднішній день досить поширеною є ситуація, коли відповідні норми для забезпечення майном військовослужбовців з тих чи інших причин не діють, і в результаті таке майно не видається. Заборгованість по речовому майну накопичується і при звільненні в запас військова частина відповідає відмовою на рапорт про отримання грошової компенсації замість речового майна. Що робити у цій ситуації?  І чи правомірні «відмовні» дії військовиків, відповідальних за матеріально-фінансовий напрямок частини? 

Фахову консультацію надає головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксана Мурашко.

Оксана Мурашко

Детальніше про це розповість головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксана Мурашко.

Наведу приклад зі своєї практики. До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (місто Чернігів, проспект Миру, 49-А, офіс 709, 7-й поверх, тел. 77-51-68) звернувся клієнт з питанням захисту його інтересів в суді по адміністративному позову до військової частини про стягнення грошової компенсації за не отримане речове майно.

Клієнт належав до категорії осіб, що має статус учасника бойових дій, який підтверджується копією посвідчення учасника бойових дій , а також був звільнений від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях.

Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що при звільненні зі служби, в порушення норм чинного законодавства, відповідач (військова частина) не провів з ним остаточний розрахунок та не виплатив вартість не отриманого речового майна.

Так, згідно з частинами 1, 2, 7 ст. 21 Закону України «Про Національну гвардію України»держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців, членів їхніх сімей, працівників, резервістів Національної гвардії України, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби (виконання обов’язків служби у військовому резерві) або постраждали в полоні у ході бойових дій (війни), в умовах правового режиму надзвичайного стану, під час проходження військової служби за межами України в порядку військового співробітництва або під час участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Порядок продовольчого та речового забезпечення військовослужбовців Національної гвардії України, а також грошової компенсації вартості за нестримані продукти харчування та речове майно визначаються відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Відповідно до ст. 9-1 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, речове забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в терміни, що визначаються відповідно Міністерством оборони України, Міністерством інфраструктури

України – для Державної спеціальної служби транспорту, іншими центральними органами виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні військові формування. Головою Служби безпеки України, начальником Управління державної охорони України, Головою Служби зовнішньої розвідки України, Головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а порядок грошової компенсації вартості за неотримане речове майно визначається Кабінетом Міністрів України. На виконання частини 1 ст. 9-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”Кабінет Міністрів України, постановою від 16.03.2016 року №178, затвердив Порядок виплати військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії. Служби безпеки. Служби зовнішньої розвідки. Державної прикордонної служби. Державної спеціальної служби транспорту. Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Управління державної охорони грошової компенсації вартості за неотримане речове майно.

Так, пунктами 2, 3 зазначеного Порядку визначено, що виплата грошової компенсації здійснюється особам офіцерського, старшинського, сержантського і рядового складу. Грошова компенсація виплачується військовослужбовцям з моменту виникнення права на отримання предметів речового майна відповідно до норм забезпечення у разі: звільнення з військової служби; загибелі (смерті) військовослужбовця.

Відповідно до пунктів 4, 5 Порядку №178 грошова компенсація виплачується військовослужбовцям за місцем військової служби за їх заявою (рапортом) на підставі наказу командира (начальника) військової частини, територіального органу, територіального підрозділу, закладу, установи, організації, а командирам (начальникам) військової частини – наказу старшого командира (начальника), у якому зазначається розмір грошової компенсації на підставі довідки про вартість речового майна, шо належить до видачі, оригінал якої додається до відомості щодо виплати грошової компенсації.

Згідно абз.1 п. 242 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 року № 1153/2008, після надходження до військової частини письмового повідомлення про звільнення військовослужбовця з військової служби або після видання наказу командира (начальника) військової частини про звільнення військовослужбовець повинен здати в установлені строки посаду та підлягає розрахунку, виключенню зі списків особового складу військової частини і направленню на військовий облік до районного (міського) військового комісаріату за вибраним місцем проживання.

Особа, звільнена з військової служби, на день виключення зі списків особового складу військової частини має бути повністю забезпечена грошовим, продовольчим і речовим забезпеченням. Військовослужбовець до проведення з ним усіх необхідних розрахунків не виключається без, його згоди зі списків особового складу військової частини (абзац третій пункту 242 Положення).

Таким чином, військовою частиною при звільненніз військової служби у запас позивачу протиправно не було виплачено грошову компенсацію вартості за неотримане речове майно.

Чернігівський окружний адміністративний суд вирішив стягнути з військової частини на користь позивача грошову компенсацію за належне, але не отримане речове майно в сумі 35 699 грн 9 коп.

Ще цікаві повідомлення

Не бажаєте прокоментувати?