Фахівець розповів про порядок встановлення факту родинних відносин

Факт родинних відносин встановлюється з метою реалізації особою своїх особистих чи майнових прав, або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав, таких як права на спадщину, права на  пенсію у зв’язку з втратою годувальника, одержання компенсації.

Детальніше про порядок встановлення факту родинних відносин розповість заступник начальника відділу Ріпкинського бюро правової допомоги Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Гаан.

Родинні відносини – кровний зв’язок між людьми, з наявністю якого у людини виникають відповідні юридичні наслідки, тобто, виникнення, зміна чи припинення прав та обов’язків.

Існує два способи встановлення факту родинних відносин:

1)досудовий (шляхом отримання документів через органи державної реєстрації актів цивільного стану);

2)судовому порядку ( шляхом зверненням із відповідною заявою до суду).

У разі неможливості одержання або відновлення документа, який свідчить про факт родинних відносин в органах РАЦС необхідно отримати письмову відмову або роз’яснення із зазначенням причин.

Після отримання документу про неможливість встановлення факту родинних відносин у досудовому порядку, особа має право подати до суду за місцем його проживання заяву про встановлення факту родинних відносин.

Встановлення факту родинних відносин здійснюється судом у порядку окремого провадження.

Суд вправі розглядати справи про встановлення родинних відносин, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки для заявника: право на спадщину, право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, одержання компенсації та інші.

Заявниками у справі про встановлення факту родинних відносин можуть бути:

–     спадкоємці померлої, для яких у зв’язку зі встановленням факту родинних відносин мають настати певні юридичні наслідки;

–     особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і яким органи пенсійного фонду відмовили в її призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні відносини;

–     інші особи, для яких встановлення факту родинних відносин тягне виникнення юридичних наслідків.

Заява про встановлення факту родинних відносин повинна правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим статтею 175 ЦПК України, та вимогам щодо її змісту, передбаченим статтею 315 ЦПК України, зокрема в заяві повинно бути зазначено:

  • який факт заявник просить встановити та з якою метою;
  • причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
  • докази, що підтверджують факт.

Доказами можуть бути:

  • копії документів, що посвідчують особу;
  • копії правовстановлюючих документів на майно;
  • листи органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість поновлення втрачених записів, внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів цивільного стану;
  • покази свідків, які можуть підтвердити факт родинних відносин;
  • інші документи, які містять відомості про родинні відносини осіб.

За подання заяви особа, яка не має пільг на сплату судового збору, сплачує судовий збір у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Однак, статтею 5 Закону України «Про судовий збір» передбачено перелік осіб, що звільняються від сплати судового збору:

  • інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
  • інваліди І та ІІ груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів тощо.

Рішення суду про встановлення факту родинних  відносин не дає права на внесення виправлень, змін, доповнень у актовий запис, видачу нового паспорту.

Нагадую, що фахова правова допомога надається відділом «Ріпкинське бюро правової допомоги» Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги з 9-00 до 18-00 з понеділка по п’ятницю за адресою: с.м.т. Ріпки, вул. Попудренка, 8а, тел. 2-13-67

Також за правовою допомогою звертайтесь до Чернігівського місцевого центру з надання БВПД з 9-00 до 18-00 за адресою: м. Чернігів, пр.-т. Миру, буд. 49-а. тел: (0462) 77-51-68

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103

Ще цікаві повідомлення

Не бажаєте прокоментувати?