Чернігівобленерго відключив електрику за неіснуючий борг

Юридична практика. До Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (місто Чернігів, проспект Миру, 49-А, офіс 709, 7-й поверх, тел. 77-51-68) звернувся клієнт, який перебуває під юрисдикцією України, у якого середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, з питанням щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Клієнт дізнався про можливість надання безоплатної вторинної правової допомоги через рекомендацію іншої особи.

Отримавши доручення, адвокат Валентина Роговець зустрілася з клієнтом, дослідила обставини справи та склала позовну заяву про відшкодування моральної і матеріальної шкоди. Позовні вимоги мотивувалися заподіянням матеріальної та моральної шкоди внаслідок незаконних дій ПАТ «Чернігівобленерго» які полягали в нарахуванні неіснуючого боргу та відключенні позивача від електропостачання.

Домоволодіння позивача, який є споживачем електричної енергії, 16 лютого 2014 року було відключено від електромережі. Після розгляду даного питання на комісії інформаційно – консультативного центру ПАТ «Чернігівобленерго» було визнано відключення з порушенням вимог чинного законодавства. 25 лютого 2017 року працівниками ПАТ «Чернігівобленерго» було відновлено електропостачання позивача. Згодом домоволодіння позивача було повторно відключено від електромережі за неіснуючий борг.

Деснянський районний суд м. Чернігова, оцінюючи зібрані у цивільному провадженні докази, встановив доведеним факт завдання позивачу матеріальної та моральної шкоди відповідачем та 14 листопада 2017 року вирішив стягнути з ПАТ «Чернігівобленерго» на користь позивача моральну шкоду в розмірі 5000 грн. та матеріальну шкоду в розмірі 43085 грн.

Зазначу, що правові основи стосовно звернення з позовом про відшкодування матеріальної та моральної шкоди визначені статтями 22, 23, 1166, 1168, 1192 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), постановою Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 року № 4 «Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди», постановою Пленуму Верховного Суду України від 27.03.1992 року № 6 «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди».

Стаття 22 ЦК України передбачає, що до позовної заяви про відшкодування моральної та матеріальної шкоди необхідно долучити документи, які підтверджують факт заподіяння та розмір шкоди: копії рахунків, товарних чеків, запити тощо.

Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Збитками є:

1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв’язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право.

На вимогу особи, якій завдано шкоди, та відповідно до обставин справи майнова шкода може бути відшкодована і в інший спосіб, зокрема, шкода, завдана майну, може відшкодовуватися в натурі (передання речі того ж роду та тієї ж якості, полагодження пошкодженої речі тощо.

Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

Моральна шкода полягає:

1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;

3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.

Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов’язана з розміром цього відшкодування.

Згідно статті 1166 Цивільного кодексу України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.

Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи внаслідок непереборної сили, відшкодовується у випадках, встановлених законом.

Шкода, завдана правомірними діями, відшкодовується у випадках, встановлених цим Кодексом та іншим законом.

Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Згідно п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 року № 4 «Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» у позовній заяві про відшкодування моральної шкоди має бути зазначено у чому полягає ця шкода, якими неправомірними діями чи бездіяльністю її заподіяно позивачеві, з яких міркувань він виходив, визначаючи розмір шкоди, та якими доказами це підтверджується.

Володимир Бобруйко,

директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

На фото: Володимир Бобруйко

Навігація записів

Ще цікаві повідомлення

Не бажаєте прокоментувати?