22 травня – Міжнародний день біологічного різноманіття!

Проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2000 році з метою збереження різноманіття живої природи на планеті Земля.

Відзначається цей день щороку світовою спільнотою задля поширення знань про природні екосистеми, різноманіття живих форм організмів та ресурсні можливості їх відтворення.

Стандартного визначення дане поняття не містить, тож узагальнено – це різноманіття серед сукупності організмів. Конвенція про охорону біологічного різноманіття  визначає біологічне різноманіття як різноманітність живих організмів  з  усіх  джерел,  включаючи,  серед  іншого,  наземні, морські та інші водні екосистеми і екологічні комплекси,  частиною яких вони є. Мова про різноманітність живих організмів у рамках окремого виду, між видами і різноманіття екосистем.

Упродовж століть рослинний і тваринний світ забезпечують сталість та продуктивність екологічного різноманіття.  Відіграють важливу роль у функціонуванні природних систем. Однак, умови сьогодення ведуть до втрати різноманітності їх видів, зміни середовища існування. Надмірна експлуатація природних ресурсів, порушення природоохоронного законодавства  зумовлюють зміни в структурі природних скарбів.

Вплив людини на природу шкідливо позначається майже на всі природні складові. Лісові масиви потерпають від незаконних рубок, горять екосистеми, знищуються Червонокнижні види тварини, забруднюється довкілля. Виклики тривожні та складні.

Тож, цьогоріч темою Міжнародного дня біорізноманіття є гасло «Наші рішення – в природі». Це кредо підкреслює важливість спільної роботи на всіх рівнях для побудови суспільного життя в гармонії з природою. І недаремно, адже саме дії людини часто спричиняють незворотні втрати у видовому різноманітті життя на планеті.

Маємо об’єднати зусилля, аби зберегти природну красу! Маємо навчитися раціонально використовувати блага, що дає нам матінка Земля! Маємо усвідомити відповідальність кожного!

Маємо берегти, щоб не втратити!

Цінуймо дорогоцінну нашу спадщину! Цінуймо для себе і прийдешніх поколінь!

Державна екологічна інспекція у Чернігівській області

Ще цікаві повідомлення

Не бажаєте прокоментувати?